ความน่ารักของแก๊งแมวเหมียวติดดิน เป็นลูกชาวไร่ต้องขยันและอดทน

วิถีชีวิตของน้องแมวแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวล้วนมีความแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นแมวเหมียวที่ใช้ชีวิตอย่างติดดินและใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะเป็นลูกของชาวไร่จึงต้องอดทนตากแดดตากฝนไปด้วยกัน

Continue reading