ไบซันอยู่ตัวเดียวมาเนิ่นนาน จนได้พบกับลูกวัวที่ทำให้โลกของมันกลับมาสดใส

มิตรภาพและความรักสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเสมอ แม้แต่ระหว่างสัตว์สองชนิดที่มีความแตกต่างกันมาก แต่ท้ายที่สุดพวกมันก็หากันจนเจอ และแต่ละฝ่ายต่างก็ได้เปลี่ยนชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

Continue reading