ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อและสัตว์เลี้ยง ที่รักกันมากจนทุกคนในบ้านต้องหลีกทางให้

สัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนคลายเหงาเท่านั้น แต่พวกมันยังคอยสร้างความสุขให้กับทุกคนในบ้าน หลายคนจึงมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับพวกมัน อย่างเช่นบรรดาคุณพ่อที่ดูแข็งกระด้างแต่อ่อนโยนกับสัตว์เลี้ยงเสมอ

Continue reading