ความอบอุ่นหัวใจ เมื่อเจ้าตูบและเจ้าเหมียวรับรู้ได้ว่าคุณแม่กำลังตั้งครรภ์

สัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างสุนัขและแมวสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือเรื่องราวดีๆ อย่างเช่นการตั้งครรภ์ที่พวกมันก็สามารถสัมผัสได้

Continue reading