ความพยายามของหนอนผีเสื้อ ที่ข้ามโต๊ะจนสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เป็นคำกล่าวที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แม้แต่ในสถานการณ์ที่น่ารักแต่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย เกี่ยวกับหนอนตัวน้อยที่พยายามไต่ข้ามโต๊ะ

Continue reading