เจ้าตูบหลอกล่อพี่สาวตัวเองให้เข้าไปอยู่ในกรง จากนั้นก็ล็อคไว้ไม่ให้ออกมาได้อีก

การทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ลงไป แค่ทำให้กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งก็รวมไปถึงพี่น้องสุนัขในครอบครัวเดียวกันด้วย

Continue reading