ความขยันขันแข็งของเจ้าแมวเหมียว ที่ตื่นมาทำงานเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับมนุษย์

บางครั้งคนเราก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่อยากตื่นมาทำงาน เพราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอยากพักผ่อน แต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานหาเลี้ยงตนเองต่อไป โดยอาจจะมีเจ้าเหมียวคอยเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่มนุษย์แบบนี้

Continue reading