ขนของเจ้าเหมียวน้อยกลับมางอกสวยอีกครั้ง เมื่อได้รับความรักและการดูแลที่ดี

เจ้าแมวน้อยมีร่างกายที่อ่อนแอและขนที่หลุดร่วงเพราะเกิดมาอย่างยากลำบาก แต่เมื่อเจ้าเหมียวน้อยและพี่ๆ ของมันได้รับความช่วยเหลือก็กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง และขนก็ค่อยๆ ขึ้นมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป

Continue reading