แมวเหมียวที่มีทหารสหรัฐคอยดูแล และตอบแทนมนุษย์ด้วยการเป็นที่พึ่งทางใจ

เรื่องราวของแมวที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากทหารอเมริกัน ไม่นานหลังจากนั้นมันก็ให้กำเนิดลูกน้อย และเมื่อถึงเวลาที่เหล่าทหารต้องเดินทางกลับบ้าน พวกเขาก็อยากพาพวกมันกลับมาด้วยกันอย่างปลอดภัย

Continue reading