เจ้าตูบชอบโผล่หน้าทางตู้จดหมาย เพื่อทักทายเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาทุกวัน

ตู้จดหมายนั้นมีประโยชน์ในการใช้รับส่งจดหมายและเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะตู้จดหมายซึ่งติดอยู่กับตัวบ้าน ที่นอกจากจะป้องกันไม่ให้จดหมายของเราหายหรือได้รับความเสียหายแล้ว ยังมีประโยชน์กับเจ้าตูบด้วยแบบนี้

Continue reading