5 พี่น้องแมวเหมียวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ก็ยังอุ่นใจเพราะมีกันและกันเสมอ

เหล่าพี่น้องแมวเหมียวถูกช่วยมาจากข้างถนน แต่ถึงแม้เจ้าแมวน้อยจะมีช่วงเริ่มต้นชีวิตที่ยากลำบาก พวกมันก็ยังมีพี่น้องคอยอยู่เคียงข้างและดูแลกันเสมอ จนเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่เหล่าแมวน้อยก็ยังตัวติดกันตลอดเวลา

Continue reading