เหล่าแมวเหมียวที่กำลังส่องกระจก เพื่อดูว่าใครสวยหล่อที่สุดในปฐพี

อาจจะไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก เพราะบางครั้งแมวเหมียวเองก็อยากชื่นชมความสวยหล่อน่ารักของพวกมันบ้าง อย่างเช่นภาพความน่ารักของแมวเหมียวที่กำลังส่องกระจก

Continue reading