เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข ที่เจ้านายควรใส่ใจและยึดถือไว้ปฏิบัติ

การเลี้ยงสุนัขนั้นมีกฎเกณฑ์ที่สำคัญหลายอย่าง ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่กฎหมายที่มีการบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการ แต่คนเลี้ยงสุนัขทุกคนก็เห็นตรงกันว่า นี่คือข้อควรปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่มักจะทำลงไปโดยอัตโนมัติ

Continue reading