เรื่องราวชีวิตที่พลิกผันของน้องมะปราง จากแมวถูกทิ้งกลายเป็นแมวในบ้านแสนสุข

ชีวิตของแมวหนึ่งตัวอาจพลิกผันแปรเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลา อย่างเช่นเรื่องราวของเจ้ามะปราง แมวเหมียวที่เจ้าของคนเก่าไม่อาจเลี้ยงต่อไปได้ แต่มันก็โชคดีได้เจอกับเจ้าของคนใหม่ที่รักและห่วงใยมันอย่างแท้จริง

เรื่องราวของแมวเหมียวที่ชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จากแมวที่มีบ้านก็กลายเป็นแมวที่ถูกทิ้ง แต่เมื่อมันได้เจอกับเจ้าของคนใหม่ที่รักมันอย่างแท้จริง เจ้าเหมียวก็มีชีวิตที่สบายและมีความสุขมากเลยทีเดียว

ชีวิตของแมวเหมียวชื่อมะปรางผันเปลี่ยนไปตลอดเวลา มันเคยเป็นแมวของสวนมะปรางแห่งหนึ่ง แต่เจ้าของคนเก่าบอกว่าไม่อาจเลี้ยงมันต่อไปได้ จึงถูกส่งต่อมาให้กับเจ้าของคนใหม่ดูแลแทน

เมื่อเจ้าเหมียวมาอยู่กับเจ้าของคนใหม่มันก็ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ชีวิตของเจ้าเหมียวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เรียกว่ามันโชคดีที่ได้มาเจอกับคนที่รักมันอย่างแท้จริง

เจ้าเหมียวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านใหม่ กับเจ้าของและแมวเหมียวตัวอื่นๆ อีกหลายตัวด้วยกัน ถึงแม้มันจะเคยถูกทิ้งมาก่อน แต่ตอนนี้ก็ได้รับความรักและการดูแลอย่างเต็มที่ตลอดเวลา

ที่มา: สรัญพร ยะวิเชียร