ฝูงผึ้งร่วมกันทำงาน เพื่อเปิดฝาและทวงคืนน้ำผึ้งที่ถูกขโมยไป

ผึ้งเป็นสัตว์ที่มีความขยันขันแข็งและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างรัง การผลิตน้ำผึ้ง หรือแม้แต่ตอนที่พวกมันพยายามเปิดฝาขวดเพื่อทวงคืนน้ำผึ้งที่ถูกขโมยไป

นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่ง เมื่อฝูงผึ้งจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่พวกมันคุ้นเคยมาก นั่นก็คือน้ำผึ้งที่เป็นผลผลิตของมันเอง จึงเป็นที่มาของการทวงคืนน้ำผึ้งที่สำเร็จได้เพราะการทำงานเป็นทีมอย่างแข็งขัน

น้ำผึ้งขวดนี้ตั้งอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งที่มีการจำหน่ายอาหารหลายประเภท แต่ดูเหมือนจะไม่มีกลิ่นใดที่สามารถเรียกความสนใจจากผึ้งได้ เพราะน้ำผึ้งคือผลผลิตที่พวกมันมีสิทธิ์ที่จะทวงคืนอย่างถูกต้องชอบธรรมทุกประการ

เมื่อฝูงผึ้งได้กลิ่นที่คุ้นเคยมันก็รีบบินมาตอมทันที และคงจะมีการเรียกเพื่อนๆ มาด้วย เพราะหลังจากนั้นไม่นานผึ้งจำนวนนับสิบตัวก็มารุมตอมที่ฝาน้ำผึ้งขวดนี้ แล้วทั้งหมดก็พยายามเปิดฝาออกด้วยความตั้งใจ

ความร่วมมือร่วมใจกันทำให้ฝาขวดค่อยๆ ขยับขึ้นทีละนิดและเปิดออก ถึงแม้ว่าฝาขวดจะเหนียวและมีขนาดใหญ่กว่าตัวของพวกมัน แต่การร่วมแรงกันอย่างแข็งขันก็ทำให้ผึ้งงานเหล่านี้สามารถทวงคืนน้ำผึ้งของมันได้

ไม่ว่าน้ำผึ้งขวดนี้จะเป็นน้ำผึ้งจากรังของพวกมันหรือไม่ แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นสิทธิ์ของพวกมันที่จะนำน้ำผึ้งกลับคืนไป คนที่พบเห็นเหตุการณ์และถ่ายภาพเอาไว้จึงไม่ได้พยายามที่จะห้ามหรือไล่พวกมันแต่อย่างใด

ที่มา: thedodo